Advokatene Ness & Ness DA

                          MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Om oss

Fagområder

Kontakt

Priser

Linker

Fri rettshjelp

NMH eiendom

Til hovedside

 
Nyttige linker:

 

advokatenhjelperdeg.no

norge.no
(Veien til offentlig informasjon på nettet. Her kan du gå inn på hjemmesidene til de forskjellige departementer, direktorater, tilsyn, ombud etc.).

odin.no
(offentlige dokumenter i Norge)

lovdata.no
(Rettskilder på nett: ajourførte lover og forskrifter samt de nyeste Høyesterettsdommer)

jus.no
(Juristenes informasjonssenter med link til fagbladet Juristkontakt)

jusstorget.no
(Lettfattelige juridiske artikler som kan være av interesse)

 

  Besøk også vår side for eiendomsmegling      NMH eiendomsmegling