Advokatene Ness & Ness DA

                         MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Om oss

Fagområder

Kontakt

Priser

Linker

Fri rettshjelp

NMH eiendom

Til hovedside

   

 

Våre priser

For private klienter vil vår salærsats normalt variere mellom kr. 1 200 og 1 750,- eks. mva. pr. time.

For bedriftsklienter vil vår salærsats normalt variere mellom kr. 1 500 og 1 900,- eks. mva. pr. time.

Salærberegningen baseres på en helhetsvurdering, hvor blant annet antatt tidsforbruk, rettsområde, advokatens kompetanse på området, vanskelighetsgrad inngår.

Timeprisen vil som regel avtales på forhånd.

Ved avslutning av et oppdrag vil det oversendes detaljert timeliste.

Utgifter forbundet med saken, for eksempel reiseutgifter, kommer i tillegg til salærberegningen.

Husk at mange sakstyper kommer inn under ordningen om fri rettshjelp, og dersom du kvalifiserer til fri rettshjelp vil dine utgifter til juridisk bistand bli dekket, kun mot betaling av egenandel.

 

 

 

 

 

 

  Besøk også vår side for eiendomsmegling      NMH eiendomsmegling