Det finne utallige måter å være kreativ på, men det å drive med foto er noe som vi alle sammen kan relatere til. det å at bilder er liksom relevant for alle, uansett om man interesserer seg for fotografi som fag eller ikke. For det å ta bilder er med på å bevare minner og